تغذیه قبل و بعد از ورزش، بسیار مهم است و به شما کمک می کند تا عملکرد بهتری در هنگام ورزش داشته باشید و از آسیب دیدن عضلات و بافت های بدنی جلوگیری کنید. در زیر توصیه هایی برای تغذیه قبل و بعد از ورزش آمده است:

تغذیه قبل از ورزش:

  • مصرف غذا حداقل یک تا دو ساعت قبل از ورزش به منظور هضم صحیح غذا
  • مصرف غذایی که شامل کربوهیدرات پایین باشد مثل موز، انگور و سبزیجات
  • مصرف غذایی که شامل پروتئین موثر باشد مثل ماهی، گوشت سفید، تخم مرغ و پنیر

تغذیه بعد از ورزش:

  • مصرف غذایی که در مدت ۳۰ دقیقه بعد از ورزش باعث تجدید نشاط و بازسازی ماهیچه ها شود
  • مصرف کربوهیدرات با میزان مناسب مثل سیب، خرما، موز و سبزیجات تا انرژی در بدن جایگزین شود
  • مصرف پروتئین کافی مثل گوشت سفید، ماهی، تخم مرغ و مغزهای خشک

در نهایت، مصرف آب در طول روز و بعد از ورزش بسیار مهم است تا جایگزینی الکترولیت های از دست رفته در طی ورزش و پر کردن مقداری بیشتری از آبی که در طی فعالیت های ورزشی از بدن خارج می شود.