عناصر آمادگی جسمانی

الف – عناصر مرتبط با تندرستی عبارتند از:

 • ترکیب بدن body composition از طریق اندازه گیری چربی نقاطی از بدن انجام می شود.
 • استقامت قلبی عروقی تنفسی cardio vascular respiratory : ظرفیت عملکردی سیستم قلبی عروقی برای ادامه و حفظ فعالیت جسمانی در مدت زمان طولانی که گروه‌های بزرگ عضلانی در اینکار درگیر شده باشند.
 • انعطاف پذیری flexibility : دامنه حرکتی مفصل یا مفاصل
 • استقامت عضلانی muscular endurance: توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای تکرار یک حرکت یا انقباض در مقابل یک کیلو در مدت زمان طولانی
 • قدرت عضلانی muscular strength : مقدار بیشینه نیرو که به وسیله یک عضله یا گروهی از عضلات در مقابل یک مقاومت در طول یک انقباض تنها برای یکبار به کار برده می شوند.

ب – عناصر مرتبط با اجرای حرکتی

 • هماهنگی (coordination): قابلیت اجرای حرکات به طور موثر و ملایم
 • سرعت (speed) که به دو بخش سرعت عکس العمل reaction time)) و سرعت حرکت (movement time) تقسیم می‌شود.
 • زمان عکس العمل: حداقل فاصله زمانی بین کاربرد یک محرک و پاسخ بدن به آن
 • سرعت حرکت: توانایی حرکت دادن سریع بدن از نقطه ای به نقطه دیگر
 • توان (power) توانایی تولید نیرو در بیشترین سرعت یا توانایی انجام کار در حداقل زمان
 • چابکی (agility) توانایی تغییر سریع مسیر، راحت و کنترل شده یا توانایی تغییر سریع مسیر و حرکت و سرعت با حفظ تعادل و درک موقعیت.
 • تعادل (balance) کنترل بدن در یک حالت خاص در حالی که بدن در حال حرکت است.

 آزمون های چابکی و هماهنگی

چابکی عبارت است از توانایی تغییر مسیر بدن یا بخش‌هایی از بدن ، با سرعت و دقت هر چه تمام‌تر

آزمون ها شامل:

 • آزمون چمباتمه (بشین پاشو) به مدت ۱۰ ثانیه
 • آزمون دویدن به طرفین اجرا به مدت ۳۰ ثانیه
 • آزمون دوی رفت و برگشت ۹*۴ متر
 • آزمون ایلی نویز (مهم‌ترین آزمون چابکی)
 • آزمون دوی مارپیچ (بوم رنگ)

 آزمون های انعطاف پذیری

انعطاف پذیری یعنی دامنه حرکتی یک مفصل که به دو نوع ایستا و پویا تقسیم می شود.

 • آزمون انعطاف پذیری تنه (آزمون ولز)
 • آزمون انعطاف پذیری مچ پا
 • آزمون انعطاف پذیری شانه

آزمون های تعادل

تعادل حفظ توازن بدن در هنگام حرکت ایستا و پویا است. تعادل بر دو نوع است :تعادل ایستا و تعادل پویا

 • آزمون های تعادل ایستا شامل:
 • آزمون سکوی توازن
 • آزمون لک لک (آزمون استورک)
 • آزمون تعادل پویا: آزمون راه رفتن روی چوب موازنه

آزمون های سرعت و سرعت عکس العمل

کارشناسان تربیت بدنی سرعت را به دو شکل سرعت حرکت و سرعت عکس العمل تقسیم بندی کرده اند.

آزمون های سرعت: دوی ۶۰ متر ۱۰۰ متر سرعت و …

آزمون‌های سرعت عکس العمل: آزمون خط کش:رایج ترین آزمون سرعت عکس العمل به آزمون خط کش معروف است اگر بخواهیم فقط سرعت حرکت را (بدون سرعت عکس العمل) اندازه گیری کنیم، می‌توانیم از آزمون دویدن با دورخیز استفاده کنیم. مسافت دویدن متفاوت است و می‌توان از دوی ۴۵ متر ۶۰ متر یا ۱۰۰ متر با دور خیز ۱۳/۵ متری استفاده کرد.

آزمون های توان و نیروی عضلانی

توان عبارت است از کار انجام شده در واحد زمان.

نیروی عضلانی عبارت است از جابجا کردن یک شیء یا بدن در یک فاصله معین. نیروی عضلانی در حقیقت همان کار انجام شده است که بدون در نظر گرفتن زمان محاسبه می شود. برای مثال در پرتاب وزنه ۴ کیلوگرمی به مسافت ۱۰ متر ۴۰ کیلوگرم – متر کار انجام شده است. واحد اندازه گیری نیروی عضلانی کیلوگرم متر است. اگر این عمل در واحد زمان انجام گیرد توان نامیده می شود و واحد آن کیلوگرم متر در ثانیه است.

آزمونهای توان عبارتند از:

 • آزمون پرش عمودی
 • آزمون پرش طول جفتی
 • آزمون مارگاریا-کالامن
 • آزمون دوی ۴۵ متر سرعت با دورخیز
 • آزمون پرتاب توپ طبی

مجموعه آزمون آمادگی جسمانی ایفرد

این آزمون شامل ۶ آزمون می باشد که شامل:

 • دراز و نشست
 • دوی ۹*۴ متر رفت و برگشت
 • پرش طول جفتی
 • کشش بارفیکس
 • دوی ۴۵ متر سرعت
 • دو استقامت ۱۶۰۰ متر برای بالای ۱۱ سال
 • دوی ۵۴۰ متر برای زیر ۱۱ سال است

 

آزمون های مهارتی

 آزمون های مهارتی در بدمینتون:

 • آزمون لوکهارت و مک پیرسون
 • آزمون بدمینتون بازی با دیوار میلر
 • آزمون بدمینتون فرنچ

آزمون های مهارت در بسکتبال:

 • مجموعه آزمون بسکتبال جانسون
 • مجموعه آزمون بسکتبال ایفرد

آزمون های مهارت در والیبال:

 • مجموعه آزمون والیبال ایفرد شامل:
 • پنجه و ساعد
 • آزمون سرویس
 • آزمون پاس دادن
 • آزمون توپ سازی

 آزمون های مهارت در فوتبال:

 • مجموعه آزمون فوتبال ایگلی شامل:
 • آزمون دریبل
 • آزمون کنترل توپ در هوا
 • آزمون پاسکاری با دیوار
 • آزمون سرزدن

آزمون های مهارت در هندبال:

 • آزمون هندبال کورنیش (هدف از این آزمون،اندازه گیری توان پرتاب توپ هندبال است.)
 • آزمون پاسکاری با دیوار
 • آزمون نشانه گیری در هندبال
 • آزمون پنالتی هندبال

 آزمون‌های مهارت در دو و میدانی:

 • آزمون های دویدن (سرعت ، نیمه استقامت و استقامت)
 • پرتاب کردن (دیسک،نیزه،چکش و وزنه)
 • پرش ها (طول ارتفاع سه گام و پرش با نیزه)
 • آزمونهای دو با مانع مانند: ۱۱۰ متر با مانع ، ۴۰۰ متر با مانع و ۳۰۰۰ متر با مانع است.

 

 

 

هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.