۲۰ دانشگاه برتر در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه آدرس وب سایت‌هایشان بحضور علاقه مندان معرفی می گردد:

۱٫ Stanford University : [www.stanford.edu](https://www.stanford.edu/)

۲٫ University of California, Los Angeles (UCLA): [www.ucla.edu](http://www.ucla.edu/)

۳٫ Harvard University : [www.harvard.edu](https://www.harvard.edu/)

۴٫ University of Sydney : [www.sydney.edu.au](https://www.sydney.edu.au/)

۵٫ Loughborough University : [www.lboro.ac.uk](https://www.lboro.ac.uk/)

۶٫ University of British Columbia : [www.ubc.ca](https://www.ubc.ca/)

۷٫ University of Toronto : [www.utoronto.ca](https://www.utoronto.ca/)

۸٫ University of Michigan : [www.umich.edu](https://www.umich.edu/)

۹٫ University of Queensland : [www.uq.edu.au](https://www.uq.edu.au/)

 10. University of Illinois Urbana-Champaign : [www.illinois.edu](https://www.illinois.edu/)

 11. University of Tokyo : [www.u-tokyo.ac.jp](https://www.u-tokyo.ac.jp/)

 12. University of Exeter : [www.exeter.ac.uk](https://www.exeter.ac.uk/)

۱۳٫ University of North Carolina at Chapel Hill : [www.unc.edu](https://www.unc.edu/)

۱۴٫ University of Auckland : [www.auckland.ac.nz](https://www.auckland.ac.nz/)

۱۵٫ University of Virginia : [www.virginia.edu](https://www.virginia.edu/)

 16. University of Wisconsin-Madison : [www.wisc.edu](https://www.wisc.edu/)

 17. University of Copenhagen : [www.ku.dk](https://www.ku.dk/)

 18. University of Western Australia : [www.uwa.edu.au](https://www.uwa.edu.au/)

 19. University of Alberta : [www.ualberta.ca](https://www.ualberta.ca/)

 20. University of Birmingham : [www.birmingham.ac.uk](https://www.birmingham.ac.uk/)

جهت بررسی دقیق تر به وب سایت هر دانشگاه مراجعه نمایید.

فراورزش کاملترین مجموعه ورزشی  – http://www.faravarzesh.com