با سلام 

در خدمت شما هستیم با ارائه آقای دکتر محمدرضا برومند عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در خصوص موقعیت های شغلی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزش ، رشته تربیت بدنی یکی از رشته های علوم انسانی می باشد و یکی از محمبوب ترین رشته های تحصیلی در سرتاسر دنیا بشمار میرود لذا دانش آموزان می توانند از طریق این فایل کاربردی،اطلاعات مناسبی در جهت موقعیت های شغلی آینده بدست آورند و پس از ارزیابی مناسب وارد تحصیل در این رشته شوند.

در فایل پاورپوینت زیر با کلیه موقعیت های شغلی و اطلاعات ذیل آشنا خواهید شد.

شناخت موقعیت های شغلی در  تربیت بدنی و ورزشی و چگونگی احراز آنها

جایگاه و وضعیت تربیت بدنی و و ورزشی در کشور های توسعه یافته

قلمرو مطالعاتی رشته تربیت بدنی

رده های سنی هدف

جمعیت هدف

شرایط و محیط های شغلی

حرفه های آموزشی در آموزشگاه ها و غیره

موقعیت های مربیگری

موقعیت های شغلی مرتبط با آمادگی جسمانی و تندرستی

موقعیت های شغلی وابسته به ورزش

موقعیت های شغلی در رسانه ها و …

امیدواریم فایل مورد نظر برای شما عزیزان کاربردی محسوب شود.

کپی مطالب فقط با ذکر منبع – فراورزش