باشگاه‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان در فصل۲۰۲۰، ۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون یورو از فروش حق پخش تلویزیونی دیدارهای خود درآمد خواهند داشت. سازمان لیگ فوتبال آلمان این پول را براساس “قاعده چهارستونی” بین ۳۶ باشگاه تقسیم می‌کند.

درآمد حاصل از فروش حق پخش تلویزیونی بازی‌های فوتبال بوندس‌لیگا در عرصه ملی و بین‌المللی، در فصل جاری رقابت های فوتبال باشگاهی آلمان نیز قسمت اصلی بودجه مالی ۳۶ باشگاه فعال در بوندس‌لیگای ۱ و بوندس‌لیگای ۲ را تشکیل می‌دهد.

میزان این نوع منبع درآمد برای باشگاههای بوندس‌لیگا، در دوران قبل از شیوع ویروس کرونا نیز در مقایسه با میزان درآمد حاصل از فروش بلیط برای تماشاگران در ورزشگاه و همچنین پول دریافتی از حامیان مالی و سایر تبلیغات، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بخش از تامین مالی محسوب می‌شد.

سازمان لیگ فوتبال آلمان DFL در فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ بوندس‌لیگا، مبلغ ۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون یورو را بین ۱۸ باشگاه بوندس‌لیگای ۱ و ۱۸ باشگاه‌ بوندس‌لیگای ۲ تقسیم می‌کند.

DFL برای تقسیم این پول در میان ۳۶ باشگاه، “قاعده چهار ستونی” تعریف شده خود را به کار می‌برد. چهار محور اصلی این قاعده ترکیبی است که در آن پاداش برای موفقیت‌های درازمدت و کوتاه‌مدت ورزشی باشگاه‌ها و همچنین میزان کامیابی در عملکرد باشگاه‌ها پیرامون تعلیم و پرورش بازیکنان زیر ۲۳ سال بومی، به عنوان مقیاس در نظر گرفته شده است.

ستون ۱: برای ارزیابی موفقیت‌های درازمدت باشگاه‌ها، دستاورد ورزشی آنها در طول ۲۰ سال گذشته در بوندس لیگای ۱ و ۲ حساب می‌شود. این نکته، ۵ درصد از مقیاس کُل در چارچوب “قاعده چهار ستونی” را به خود اختصاص می‌دهد.

ستون ۲: قسمت اصلی این قاعده که ۷۰ درصد از میزان مقیاس تقسیم‌بندی درآمد حاصل از فروش حق پخش تلویزیونی را تشکیل می‌دهد، ارزیابی عملکرد ورزشی باشگاه‌ها به طور کوتاه‌ مدت در طول ۵ سال اخیر است. بر اساس این محور سنجش، رتبه باشگاه‌ها در جدول پایانی ۵ فصل گذشته به نسبت ۵-۴-۳-۲-۱ حساب می‌شود که در آن سهم رتبه جدولی یک باشگاه در تازه‌ترین فصل گذشته، پنج برابر رتبه همان باشگاه در جدول پنج فصل پیش به شمار می‌رود.

ستون ۳: در چارچوب این ستون که ۲۳ درصد از مقیاس “قاعده چهار ستونی” را تشکیل می‌دهد نیز مجدادا عملکرد ۵ سال گذشته باشگاه‌های بوندس‌لیگای ۱ و ۲ حساب می‌شود، اما این بار در یک “جدول خیالی” ۳۶ تیمی. تفاوت این ستون با ستون شماره ۲ این است که تیم‌ها در این جدول به اصطلاح “خیالی” طبقه‌بندی می‌شوند تا در هفته‌های پایانی هر فصل، تیم‌ها به رغم دستیابی زودهنگام به هدف اصلی خود قبل از پایان فصل، باز هم از انگیزه رقابت برخوردار باشند و به عبارتی “کم‌کاری” نکنند.

ستون ۴: این ستون که ۲ درصد از مقیاس تقسیم پول را به خود اختصاص می‌دهد، بر مبنای مجموع دقایق حضور بازیکنان زیر ۲۳ سال در زمین بازی در فصل جاری تدوین شده است، مشروط بر اینکه آنها در آموزشگاه‌های باشگاه‌های فوتبال آلمان پرورش یافته‌باشند. DFL از این طریق به میزان تمرکز باشگاه‌‌ها بر روی تعلیم بازیکنان نوجوان و جوان بومی، پاداش می‌دهد.

گفتنی است که بر اساس “قاعده چهار ستونی”، باشگاه بایرن مونیخ با ۱۰۵ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بزرگترین سهم در دریافت حق پخش تلویزیونی را در فصل جاری دارد. بوروسیا دورتموند نیز با سهم ۹۴ میلیون و ۹۵۰ هزار یورو در رتبه دوم قرار گرفته است.