فراورزش

کامل ترین مجموعه ورزشی

مطالب زیر بر اساس آرشیو لیست شده اند.

توافق روسیه و چین بمنظور توسعه ورزش و تربیت بدنی

توافق روسیه و چین بمنظور توسعه ورزش و تربیت بدنی

توافق روسیه و چین بمنظور توسعه ورزش و تربیت بدنی

توقف بلیط فروشی برای فوتبال در کشور میزبان المپیک

توقف بلیط فروشی برای فوتبال در کشور میزبان المپیک

توقف بلیط فروشی برای فوتبال در کشور میزبان المپیک

افزایش بودجه توکیو2020 به بیش از 15 میلیارد دلار

افزایش بودجه توکیو۲۰۲۰ به بیش از ۱۵ میلیارد دلار

افزایش بودجه توکیو2020 به بیش از 15 میلیارد دلار

عدم تایید وضعیت قرمز توسط نخست وزیر میزبان المپیک

عدم تایید وضعیت قرمز توسط نخست وزیر میزبان المپیک

عدم تایید وضعیت قرمز توسط نخست وزیر میزبان المپیک

رقابت های کشتی آزاد جام جهانی انفرادی؛

رقابت های کشتی آزاد جام جهانی انفرادی؛

رقابت های کشتی آزاد جام جهانی انفرادی؛

رقابت های کشتی فرنگی جام جهانی کشتی انفرادی – صربستان

رقابت های کشتی فرنگی جام جهانی کشتی انفرادی – صربستان

رقابت های کشتی فرنگی جام جهانی کشتی انفرادی – صربستان

روسیه برنده انتخابات ریاست آیبا

روسیه برنده انتخابات ریاست آیبا

روسیه برنده انتخابات ریاست آیبا

محدودیت حضور چهره های مشهور در مراسم حمل مشعل توکیو2020

محدودیت حضور چهره های مشهور در مراسم حمل مشعل توکیو۲۰۲۰

محدودیت حضور چهره های مشهور در مراسم حمل مشعل توکیو2020

تهران میزبان مسابقات دارت مجازی دیپلماتها و مسئولان‌ سازمانهای بین المللی

تهران میزبان مسابقات دارت مجازی دیپلماتها و مسئولان‌ سازمانهای بین المللی

تهران میزبان مسابقات دارت مجازی دیپلماتها و مسئولان‌ سازمانهای بین المللی

برگزاری لیگ تیراندازی با کمان از 27 آذر

برگزاری لیگ تیراندازی با کمان از ۲۷ آذر

برگزاری لیگ تیراندازی با کمان از 27 آذر

طباطبایی: حضور کاراته در المپیک ۲۰۲۴ نشدنی نیست

طباطبایی: حضور کاراته در المپیک ۲۰۲۴ نشدنی نیست

طباطبایی: حضور کاراته در المپیک ۲۰۲۴ نشدنی نیست

سباستین کو:ورزشکاران اولویت دریافت واکسن کرونا هستند

سباستین کو:ورزشکاران اولویت دریافت واکسن کرونا هستند

سباستین کو:ورزشکاران اولویت دریافت واکسن کرونا هستند